;

Comité van Aanbeveling

  • Astrid Scholten

   Astrid Scholten Docent aan de Radboud Universiteit

  • Astrid Scholten

   Docent aan de Radboud Universiteit

   Astrid Scholten is reeds jaren docent handschriftontwikkeling op diverse pabo's en nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij ziet overeenkomsten in het leren van manueel instrumentele vaardigheden als het schrijven met de pen en het spelen op een muziekinstrument. Ze onderzocht de wijze van aanleren van beide vaardigheden in het basisonderwijs. Ze ziet het samen musiceren in eerste instantie als een sociaal proces met maatschappelijke impact, dat zo jong mogelijk begonnen tot op hoge leeftijd de meeste ontwikkelingskansen biedt en bij voldoende vaardigheid het zelfvertrouwen van het kind vergroot. Zij is medeoprichter van o.a. Stichting El Sistema Venezuela in Nederland. Deze stichting streeft een nationaal aangestuurd, buitenschools sociaal programma na, gebaseerd op het al meer dan 35 jaar bestaande El Sistema uit Venezuela. www.elsistema.nl