;

Comité van Aanbeveling

  • Ben Hamerling

   Ben Hamerling Docent aan de Radboud Universiteit

  • Ben Hamerling

   Docent aan de Radboud Universiteit

   Ben Hamerling is al jaren docent handschriftontwikkeling op diverse pabo's en nu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij ziet overeenkomsten in het leren van manueel instrumentele vaardigheden als het schrijven met de pen en het spelen op een muziekinstrument. Hij onderzocht de wijze van aanleren van beide vaardigheden in het basisonderwijs. Hij ziet het samen musiceren in eerste instantie als een sociaal proces met maatschappelijke impact, dat zo jong mogelijk begonnen tot op hoge leeftijd de meeste ontwikkelingskansen biedt en bij voldoende vaardigheid het zelfvertrouwen van het kind vergroot. Hij is medeoprichter van o.a. Stichting El Sistema Venezuela in Nederland. Deze stichting streeft een nationaal aangestuurd, buitenschools sociaal programma na, gebaseerd op het al meer dan 35 jaar bestaande El Sistema uit Venezuela. www.elsistema.nl