Wie we zijn & waarom we doen wat we doen

Stichting Leerorkest Drechtsteden verzorgt muziekonderwijs onder schooltijd op scholen in de Drechtsteden. Het is onze ambitie dat ieder kind in de Drechtsteden de rijkdom van muziek en de sensatie van muziek maken leert kennen. Met onze wijze van onderwijs wordt de kracht van muziek optimaal benut. We dragen hiermee bij aan de brede ontwikkeling van een kind, zodat het opgroeit tot een sociaal, veerkrachtig en fantasierijk volwassen mens.

Onze waarden:

 • We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Niet alles kan, we maken keuzes met het oog op continuïteit en zijn daar helder over zowel binnen de organisatie als naar de buitenwereld.
 • We zijn een eerlijke opdrachtgever. Eerlijk werk wordt eerlijk betaald.
 • We werken met vakmensen en nemen hun capaciteiten serieus. We zoeken onophoudelijk naar de best mogelijke aansluiting van mens en taak, zodat medewerkers vooral doen waar ze goed in zijn èn leuk vinden.
 • We innoveren om onze bijdrage zo waardevol mogelijk te laten zijn, omdat we van ons vak houden en om relevant te blijven. Daarbij kiezen we steeds voor een zorgvuldig ontwikkelpad, zodat het lerend vermogen van onze organisatie maximaal wordt aangesproken en benut en de bestaande dienstverlening niet onder druk wordt gezet.

Wat we willen bereiken

In de periode 2021 – 2025 willen we bewijzen een betrouwbare dienstverlener en partner in ontwikkeling te zijn van scholen, schoolbesturen en gemeentes in de Drechtsteden.

Daarom gaan we in deze jaren aantonen dat:

 • Onze wijze van muziekonderwijs een positief effect heeft op de ontwikkeling van leerlingen, dit blijkt uit een structureel hoger niveau van instroming in het voortgezet onderwijs.
 • Er tenminste 12 basisscholen in de regio gebruik maken van onze dienstverlening en daar spelen tenminste 37 Leerorkesten.
 • Leerorkesten op school helpen om op speelse wijze de ouderbetrokkenheid structureel te verhogen.
 • Scholen van verschillende koepels die gebruik maken van onze dienstverlening dit aangrijpen om samen te werken. We zijn hierin gesprekspartner.
 • Onze inspanningen in de verdere ontwikkeling van het concept en doorlopende leerlijnen worden gefinancierd door betrokken gemeentes en schoolbesturen.
 • Er een blijvende vraag is naar onze dienstverlening.
 • Stichting Leerorkest Drechtsteden een volwaardige organisatie is, klaar om door te groeien naar een zelfstandige onderwijsorganisatie met aparte stichting Instrumentendepot in 2030.

Hoe we daar komen

Met de scholen die gebruik maken van onze diensten gaan we langdurige samenwerkingen aan, zodat er gezamenlijk ervaring wordt opgedaan en de samenwerking werkende weg steeds beter wordt. Deze scholen zijn ons visitekaartje en hun aanbeveling maakt dat er steeds nieuwe scholen instappen. We beogen een groei van twee scholen per jaar. Maar, het tempo van onze groei hangt uiteindelijk altijd af en is dus ondergeschikt aan het binden van de juiste mensen aan de organisatie.

We zijn partner in Het Dordtse leerprogramma – Dordrecht met dien verstande dat we met ons aanbod alle basisschoolleerlingen in de regio willen bereiken en niet alleen degenen met een (risico op) achterstand.
We onderscheiden ons door te investeren in doorlopende leerlijnen en in een robuuste, vakkundige organisatie. Zonder hieraan concessies te doen, zoeken we onophoudelijk naar wegen om de prijs van onze dienstverlening zo laag mogelijk te houden.

We voorkomen tunnelvisie door voortdurend in contact te zijn met onze omgeving. We verzamelen actief wetenschappelijke feiten en ervaringen van broederorganisaties, vakorganisaties, scholen, schoolbesturen en gemeentes. De bevindingen nemen we mee in de verdere ontwikkeling van het concept en de leerlijnen. We toetsen het toenemende effect van onze lesprogramma’s op de ontwikkeling van de leerlingen doorlopend in de praktijk.