De waarde van het Leerorkestconcept

Scholen die muziekonderwijs integraal deel uit laten maken van het curriculum, hebben de brede ontwikkeling van leerlingen voor ogen. Door volgens het Leerorkestconcept te werken wordt de kracht van muziek maximaal benut:

  • er wordt gestart in groep 5, vanwege de hersenontwikkeling de beste leeftijd
  • het leren bespelen van een akoestisch instrument in een klein groepje en van een professionele vakdocent, heeft het meeste effect op die ontwikkeling
  • de magie van het samenspel ervaren en het belang van elk individu in het orkest begrijpen, geven waardevolle zetjes die een leven lang meegaan

De kracht van muziek wordt onderschreven door veel onderzoekresultaten. Lees hier meer over wetenschappelijke bronnen ter onderbouwing.

Muziek is geen doel op zich, maar een middel voor kinderen om zich te ontplooien. Als een kind zich verbindt met een muziekinstrument en ervaart hoe het is om muziek te maken, krijgt het de kans talenten te ontwikkelen en zich te laten zien. Talenten worden zichtbaar voor samenwerken, doorzetten, ruimtelijk inzicht, creatie, taal, zorg, fijnzinnigheid, leiderschap, empathie, verbeelding, nuance en meerduidigheid. Kortom: het is een schat aan ervaring. 

En het gebeurt allemaal in de school. Ieder mens in de school wordt aangestoken als er muziek klinkt. Elke week staat de school even op z’n kop en is de zorg voor de leerlingen een paar uur in andere handen. En dat geeft iedereen nieuwe energie!

Leerorkestconcept & taalontwikkeling

Taal maakt wezenlijk en onlosmakelijk deel uit van het Leerorkestconcept. Allereerst omdat muziek aantoonbaar de cognitieve intelligentie en de sleutelvaardigheden zoals luisteren en lezen (maar ook rekenen) stimuleert. Ten tweede omdat de taal van muziek universeel is en mensen over de hele wereld elkaar in die taal kunnen verstaan, ongeacht leeftijd of achtergrond. Ten derde omdat de leerlingen tijdens de groepslessen en orkestrepetities veel bezig zijn met taal:

  • het leren van een nieuwe taal: het notenschrift (nb. het leren van de noten is slechts een middel in plaats van een doel, in tegenstelling tot de traditionele muzieklessen waar het notenschrift vaak het uitgangspunt is)
  • woordenschat: de leerlingen leren veel nieuwe begrippen die in de muziek voorkomen
  • technisch lezen: nieuwe informatie kan worden nagelezen in de lesmap
  • lichaamstaal: het omzetten van aanwijzingen via lichaamstaal van de dirigent naar handelen door de leerling
  • metrum in taal: het aanleren en herkennen van verschillende ritmes stimuleert het herkennen van het metrum van een tekst en dus de leesvaardigheid
  • door het ontwikkelen van het ritmegevoel wordt taalverwerking verbeterd
  • het maken van muziek beïnvloedt op een significant positieve manier het verbaal korte termijn geheugen en het zinsbegrip

Doorlopende leerlijnen

Leerorkest Drechtsteden werkt met doorlopende leerlijnen, zodat de inzet van een school op talentontwikkeling wordt verzilverd en verder reikt dan kennismaken, verkennen en stimuleren. De leerlijnen kennen een samenhangende opbouw door de leerjaren heen, om aan te sluiten bij de leeftijd, capaciteiten en algehele ontwikkeling van de leerlingen. Jaar op jaar worden vaardigheden aangeleerd, verbreed, verdiept en geconsolideerd waardoor de leerlingen zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes ervaren in het leerproces.

Deze kwaliteit wordt geborgd in de structuur van de leerlijnen. Per leerjaar zijn alle lessen uitgewerkt in leerdoelen per trimester, lesaanpak per instrument, muziekstukken, arrangementen per instrument en handouts voor in de lesmap van de leerlingen. De leerlijnen zijn richtinggevend voor de lesuitoefening door de muziekdocenten. Zij zorgen ervoor dat de verschillende instrumentgroepen steeds op een bepaald niveau komen, zodat de groepen als Leerorkest samen kunnen spelen onder leiding van de dirigent. Een leerlijn zorgt er tevens voor dat alle leerlingen van de verschillende deelnemende scholen op hetzelfde moment op hetzelfde punt in de stof zijn aangeland. Zo wordt het mogelijk om leerlingen van scholen samen te brengen voor gezamenlijke, grote uitvoeringen of voor evenementen.

Het aanbod van Leerorkest Drechtsteden omvat drie leerlijnen:

Leerlijn basisonderwijs groep 5 – 8
Leerlijn basisonderwijs groep 1 – 4
Leerlijn speciaal onderwijs