Stichting Leerorkest Drechtsteden is opgericht op 28 maart 2017. Sinds 1 januari 2018 is de stichting een ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi) met cultuurstatus. De stichting is opdrachtnemer van scholen in de regio die muzieklessen willen laten verzorgen volgens het Leerorkestconcept. Vervolgens is de stichting opdrachtgever van de muziekdocenten en dirigenten die de lesprogramma’s namens Leerorkest Drechtsteden uitvoeren op de scholen. Voor de organisatie van de operatie zijn aan vier zelfstandige professionals opdrachten verstrekt. Leerorkest Drechtsteden onderhoudt geen dienstverbanden.

Leerorkest Drechtsteden heeft een sluitende exploitatiebegroting voor het voeren van de operatie (het uitvoeren van de lesprogramma’s op de scholen inclusief de noodzakelijke coördinatie). Daaromheen ligt nog veel werk dat gedaan moet worden en zijn investeringen nodig om de stichting draaiend te houden en het voortbestaan veilig te stellen. Het gaat dan om het verder ontwikkelen van het concept en de doorlopende leerlijnen, het werk in het Instrumentendepot, aanschaf van instrumenten en toebehoren, transport en logistiek en overkoepelende taken als administratie, fondsenwerving, effectonderzoek, communicatie & PR en ICT. Hiertoe zijn we altijd op zoek naar steunende partners, sponsors en ‘potjes’. En doen we een niet aflatend beroep op het liefdewerk van alle medewerkers en een groeiend aantal vrijwilligers. Daaraan wordt gelukkig steeds weer gehoor gegeven. Dat onderstreept nog maar eens dat we geloven in wat we doen en de weg die we zijn ingeslagen! 

Het driekoppige bestuur werkt onbezoldigd mee en is verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Leerorkest Drechtsteden kent veel supporters binnen en buiten de regio. Daar getuigt het comité van aanbeveling van.

We begrijpen steeds beter wat er nodig is voor een goedlopende operatie en voor het verder opbouwen van de organisatie. We organiseren ons voor de lange termijn en werkende weg blijven we verbeteren en bijslijpen. 

Het kinderspel is géén kinderspel!

In het voorjaar van 2020 is de richting bepaald voor de periode tot en met schooljaar 2024 – 2025 en vastgelegd in het visiedocument. Ons verhaal is hier bondig samengevat. Verantwoording wordt afgelegd aan de hand van een jaarlijks opgestelde en gecontroleerde jaarrekening.