Het begon allemaal met het bezoek van de Koninklijke familie aan Dordrecht op de allereerste Koningsdag in 2015. Vioolbouwer Luciënne van der Lans overhandigde de Amalia-viool aan koningin Maxima. 

Op hun beurt schonken koningin Maxima en prinses Amalia deze viool samen met Lucienne aan het Instrumentendepot van Leerorkest Amsterdam.
Lucienne werd dermate enthousiast van wat ze daar zag, dat ze ook zo’n organisatie wilde gaan opzetten in de Drechtsteden.

In diezelfde periode had Marco Brand juist een plan bij de gemeente Dordrecht ingediend om het muziekonderwijs op de basisscholen leven in te blazen. De twee werden met elkaar in contact gebracht en niet veel later stond er een stichting in de steigers.

Door een eerder uitgevoerd muziekproject op basisschool IKC Eden ontstond het contact met de zeer enthousiaste onderwijzeres Noldiana den Hartog en kwam daar een pilot project tot stand met Leerorkest Drechtsteden i.o. In de Drechtsteden was de belangstelling gewekt!

In maart 2017 stapte Lex van der Hoek als penningmeester aan boord en werd Stichting Leerorkest Drechtsteden formeel opgericht.