Organisatie Operatie

Voor de organisatie van de operatie zijn aan vier zelfstandige professionals opdrachten verstrekt. 

De coördinator operatie zorgt voor het werven en contracteren van de scholen, het afspreken van de lesprogramma’s, het voorbereiden van de schoolorganisaties en Leerorkest teams per school en het monitoren en bijsturen van de operatie.

Een aparte coördinator is aangesteld voor het opbouwen van de vaste- en remplaçanten ploeg en het inzetten van de docenten en dirigenten. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het werven en selecteren, voor het samenstellen van de Leerorkest teams per school en voor het organiseren van de vervanging bij verhindering.

De hoofddirigent is medebewaker van de kwaliteit van het concept en van de leerlijnen (pedagogisch, methodisch en didactisch) en draagt bij aan de algehele professionalisering van Leerorkest Drechtsteden. Hij is aanspreekpunt en toonzetter voor alle dirigenten en zet de lijnen uit voor de orkestrepetities. 

De coördinator van het Instrumentendepot zorgt met de vrijwilligers voor de beschikbaarheid van de benodigde instrumenten met toebehoren, inclusief het organiseren van het onderhoud, voorraadbeheer en de distributie. Deze coördinator is beheerder van de depotlocatie met het instrumentenatelier en de werkplaats van de hele organisatie van Leerorkest Drechtsteden.

Coördinatoren


Bestuur

Het driekoppige bestuur werkt onbezoldigd mee en is verantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van Leerorkest Drechtsteden. De bestuurlijke portefeuilles zijn verdeeld over de leden en elk schooljaar wordt bezien of de wijze van organisatie ‘de lading dekt’. Het bestuur vergadert maandelijks en houdt voorafgaand daaraan overleg met de organisatie operatie.


Bestuur


Comité van Aanbeveling

Leerorkest Drechtsteden kent veel supporters binnen en buiten de regio. Daar getuigt het comité van aanbeveling van. De leden dragen ons een warm hart toe, treden op als onze ambassadeurs en wenden voor ons hun invloed aan. Zij zijn actief in het onderwijsdomein, in het ontwikkelen van de regio, in de muziek of in de wetenschap.

Ambassadeurs