In de Leerorkesten wordt gespeeld op viool, cello, dwarsfluit, klarinet, trompet, trombone en slagwerk. Op de scholen werken we met vaste teams van vijf of zes muziekdocenten en een dirigent. Een van de docenten is aanvoerder en eerste aanspreekpunt voor de teamleden, de Leerorkest coördinatoren en voor de schoolorganisatie tijdens de lesuitoefening.

De vaste ploeg is inmiddels 35 muziekdocenten en dirigenten groot. Alle docenten zijn lesbevoegd en overleggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn tegen het werken in de onderwijssector. Met alle docenten en dirigenten die deel uitmaken van de vaste ploeg sluiten we een overeenkomst van opdracht, zodat helder is wat partijen over en weer van elkaar en de samenwerking mogen verwachten.

Er is ook een ploeg van vaste remplaçanten die bekend zijn met het Leerorkestconcept. Deze ploeg vormt onze ‘eigen kweek’. De docenten hierin worden als eerste gevraagd toe te treden tot de vaste ploeg wanneer daar ruimte voor is, bijvoorbeeld vanwege nieuw gecontracteerde scholen.

Viooldocenten

Cellodocenten

Dwarsfluitdocenten

Klarinetdocenten

Trompetdocenten

Trombonedocenten

Slagwerkdocenten

Dirigenten